top of page

Het 11e lichaam


Eigenlijk is het elfde lichaam geen lichaam zoals de andere tien die we onderzocht hebben. Het elfde lichaam vertegenwoordigt alle lichamen. Het wordt wel gezien als het “commando centrum”, waar je controle hebt over alle fysieke en spirituele aspecten van je menszijn.  

Hier heb je meesterschap over al je tien lichamen. Je zou het kunnen zien als volwassenwording of menswording, je wordt een compleet wezen.  

 Bewustzijn en flexibiliteit zijn de sleutelbegrippen. Je bent je bewust van de staat (op dat moment) van al je tien lichamen. Je begrijpt de interactie tussen de lichamen en je kan er invloed op uitoefenen.  Je bent in staat om waar nodig een of meer lichamen te activeren en in te zetten. Afhankelijk van de situatie en de persoon die je tegenover je hebt.  

 

Kun je op dit moment – nu je kennis hebt van alle tien lichamen- voelen welk lichaam bij jou sterk is en welke aandacht nodig heeft? 

 

Meesterschap over je tien lichamen maakt je sterk en flexibel. Vanuit het “commando centrum” zie je het grotere plaatje en je kiest ervoor bewust (ipv onbewust) te reageren als je te maken hebt met een uitdaging in je leven.  

Je identificeert je met je Oneindigheid i.p.v. je te verliezen in de worstelingen van het aardse bestaan.

 

Elf gaat over het pad van Verlichting. Daarin bevrijden we onszelf van de wil van het ego (ons verlangen naar erkenning, bezit, macht, controle) en leren te luisteren naar de stem van de Ziel. Die wijst ons de weg naar het hogere bewustzijn.  

We zijn onze eigen spirituele meester; we houden onszelf in balans, ook in de interactie met anderen. We realiseren ons dat we één zijn – alles wat we een ander aandoen keert zich tegen onszelf. We ervaren de subtiliteit van onze verbinding met onze Goddelijke natuur, onze Oneindigheid. 

 

Elk nummer wordt gereduceerd tot een getal van 1 cijfer behalve de nummers 10 en 11. Als je een 11 hebt in welke positie dan ook, dan laat je het zo. Dus, als je tot een 11 komt in je numerologie, dan verandert het niet in 2. Dus 11 november blijft 11-11 Dan de numerologie van de 10 lichamen:  


Mensen die een 11 hebben in sleutel nummers moeten veel tijd doorbrengen bij een Guru en het dienen van die Guru.  En Guru staat msischien wat ver van ons af maar er is vast wel een spirituele stroming, iets "hogers" wat bij jou resoneert. Besteedt daar tijd aan.


Heb je een 11 als zielenummer?  

Je kan een conflict met jezelf hebben omdat je meester over jezelf wilt zijn maar je weet niet hoe. De enige manier waarop je meester kan worden is overgave. Overgave aan het licht, aan God, de Guru, aan de leegte, de stilte. Dat wat voor jou resoneert. Dat wat groter is dan jou. 

Als je je eenmaal hebt overgegeven aan de Guru dan zal niets je dwars zitten en niemand je lastig vallen 

 

Heb je een 11 als gavenummer?  

Jij hebt de gave om exact te weten wat nodig is in elke situatie ook al weet je niet alles van die situatie. 

 

Heb je een 11 als karmanummer?  

Een 11 in deze positie stelt voor Meesterschap over het fysieke gebied.

In de negatieve betekenis heb je geen meesterschap over het fysieke gebied; dan maak je je altijd zorgen over geld of hoe je over komt of hoe je eruit ziet.

In de positieve betekenis ben je elegant, koninklijk en goddelijk en weet je dit ook, en daarom draag je de mooiste kleren en rijdt je de mooiste auto, maar niet om wat anderen van je denken, maar omdat je jezelf de moeite waard vindt.

 

Heb je een 11 als levenslotnummer?  

Je levenslot is bepaald, het staat geschreven en zal nooit veranderen. 

Jij moet leren of hebt geleerd dat door te ZIJN, door in het moment te leven, alles naar je toekomt.


Heb je een 11 als padnummer?  

Jij hebt de missien om uit te blinken in alle gebieden van het leven en trouw te blijven aan jezelf. Je bent je bewust van je eigen kwaliteiten en valkuilen. Je weet dat alles wat je nodig hebt in het leven er voor je is. In het contact met anderen zul je de ander aan God doen herinneren. 

Wanneer je een gesprek voert, kan je het bewustzijn van de ander verhogen. Mensen hebben het gevoel opgetild te zijn en bewuster na contact met jou.  

 

Verder

Dit is een prachtige meditatie voor het 11e lichaam.

En dit is een prachtige kriya voor het 11e lichaam.


Maar wij gaan lekker yoga nidra doen! En daarna een gongbad. Zorg dat je daarna niks meer hebt en zo je bedje in kunt duiken.Er staat ook een yoga nidra op mijn site van Happy Hart als je eens vaker op zo'n manier wilt ontspannen.


In januari ga ik door met lessen. Informatie volgt!


Liefs

Agnesコメント


bottom of page