top of page

Orgelmuziek


Tijdens de yoga lessen zeg ik wel eens tegen de yogi's: je hoeft niets! Ook al zit je alleen maar te zitten, dan nog word je geuplift door de energie van de groep. Het grappige is dat aan het eind van de les de meeste mensen constateren dat ze veel meer gedaan hebben dan ze van te voren gedacht hadden.

De energie van de groep.

Samen gaan de oefeningen zo veel gemakkelijker dan dat je thuis in je eentje loopt te zwoegen.

En das een mooie brug naar het echte leven want daar is het wat mij betreft precies zo.

Ik lees het boek De vierde Dimensie en las een metafoor over het magische orgel.

Komt ie:

Misschien heb je wel eens zo'n majestueus orgelconcert gehoord. De samenhang van de klanken maakt de melodie.

Stel je eens voor dat de wereld een orgel zou zijn en dat ieder mens in het orgel een orgelpijp is.

Elke pijp heeft zijn eigen toon....

Het geluid van een orgelpijp kan prachtig zijn en de symfonie perfect maken maar kan ook de melodie verpesten.

Mensen overschatten of onderschatten zichzelf vaak: kijk mij eens een prachtige toon hebben of juist: ik ben niet op aan te horen... Maar:

Een smalle orgelpijp wordt nooit een zware basorgelpijp... Je kunt jezelf niet verloochenen of anders willen zijn dan wie je bent. Ieder heeft zijn eigen toon.

En een toon is nog geen melodie. Sterker nog: zonder organist is er geen enkele toon. De organist zorgt voor lucht, voor leven... en dan mag je zelf uitmaken hoe jouw organist eruit ziet: God, het universum, het licht, de bron....

Ieder mens heeft die lucht nodig.

Pas als er lucht door de orgelpijp wordt geblazen ontstaat een toon die past in een melodie.

En daarom is het mooiste wat je kunt bereiken, het diepste geluk: weten wie je bent... je eigen toon (her)kennen in de symfonie van het leven.

Sjeetje, dat was eventjes bombastisch!!!

Maar desalniettemin best leuk en goed om af en toe weer eens te horen.

Gaan we nog even door op die lucht: prana. Levensenergie.

Hoe dieper je ademt, hoe meer bewust je bent.

Daarom bij deze de allerkortste maar ook allereffectiefste meditatie ooit:

Haal, zodra je een bewustzijnsmomentje hebt heeeel diep adem.

Hou je adem vast, maak contact met je hart en adem uit.

Doe dat achtenzestighonderdtwaalf keer per dag en dan ben je vast verlicht :-)

bottom of page